Gebruikersvoorwaarden, Privacybeleid & Security

Springest neemt je privacy zeer serieus. Lees onderstaande verklaringen voor meer informatie over het gebruik van deze website en hoe we met jouw gegevens omgaan.

Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van onze website  gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stem je in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de aanbieders van opleidingen, trainingen, cursussen en andere leermiddelen. We staan daarom niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Als je via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Springest B.V. in Amsterdam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door jou worden opgegeven, aangevuld met het IP adres van het apparaat waar je de website mee bezoekt. Bijvoorbeeld als je een formulier op de website invult, zoals het contact-, informatieaanvraag of inschrijfformulier, of als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang je gebruikersaccount op Springest actief is. Je kunt ons altijd vragen je gebruikersaccount te deactiveren / en of je persoonsgegevens te verwijderen. Zie daarvoor “Inzage, rectificatie en wijzigen van uw gegevens” onderaan de pagina.

Registratiesysteem
Om een training te kunnen bewaren of toegang te krijgen tot Mijn Springest, moet je je eerst registreren. Wij bewaren dan je persoonsgegevens, zoals onder andere de (bedrijfs)naam, functietitel, adres, woonplaats en de gegevens van eerdere bekeken en bewaarde trainingen. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je je kunnen opnemen naar aanleiding van je aanvragen.

Springest zal de aan jouw Mijn Springest account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beoordelingen
Wij maken gebruik van jouw contactgegevens om je een uitnodiging te sturen voor het geven van een (online) beoordeling. Hiermee kunnen andere gebruikers en opleiders geholpen worden bij het bepalen van de beste keuze voor een training.

Het beoordelingsformulier wordt online ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten je naam en, wanneer je daarvoor kiest ook je LinkedIn profiel, en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website. Ook slaan we je IP-adres op om misbruik te voorkomen. Hierbij behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.

Annuleren en herroepen
Als jij je inschrijft voor een training, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Springest en de opleider. Springest hanteert een termijn van 14 dagen om te annuleren of te herroepen. Kijk in de algemene voorwaarden van de opleider, voor hun annuleringsvoorwaarden. Als je een e-learning koopt, geldt er geen annulering of herroepingsrecht. Je kunt zo een training dus niet retourneren.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Je Mijn Springest account is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat jouw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (“Secure Sockets Layer” of “SSL”) waarmee alle persoonlijke informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.

Springest is ISO 27001 gecertificeerd.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw apparaat worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies, waaronder technische, functionele, analytische en commerciële cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Onze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

  • je ingelogd blijft in Mijn Springest;
  • je bekeken en opgeslagen trainingen en lijstjes bewaard blijven;
  • je een beoordeling kunt schrijven;
  • verbeteringen aan onze website kunnen worden getest en gemeten (lees hiervoor de privacy uitleg van Mixpanel en Google Analytics);
  • aanbevelingen relevant zijn voor jou, op basis van je eerdere aanvragen;
  • je trainingen kunt delen via social media zoals Twitter en LinkedIn.

Veel cookies van Springest verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze ook zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Andere technologieën
Onze website maakt ook gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers. Deze technologieën kunnen wij ook gebruiken in onze berichten aan jou zodat kan worden vastgesteld of een bepaald bericht of een link is geopend.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat je van deze sites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie en wijzigen van jouw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde mailen naar: info@springest.nl.

Download voorwaarden

Klik met je rechtermuisknop (of hou lang ingedrukt op je mobiele apparaat) op deze link om deze voorwaarden te downloaden.